Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Đoàn Trường DLA: Tham dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024

DLA

Sáng ngày 09/6/2024, BTV Đoàn Trường cùng đoàn viên, sinh viên DLA tham dự Lễ Ra quân Chiến dịch Thanh Niên tình nguyện Hè năm 2024

Với chủ đề “Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” và phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững” gắn với “Năm Thanh niên tình nguyện”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2024 diễn ra từ tháng 4/2024 đến hết tháng 8/2024.

Chiến dịch được triển khai, tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh. Trong đó, tập trung các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2024 và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chiến dịch gồm 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Đồng thời, năm nay, chiến dịch có nhiều nội dung, hoạt động thiết thực như tiếp tục thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số.

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn ra mắt công trình Trang thông tin số hóa lịch sử Tuổi trẻ Long An và Trang thông tin giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên Long An và nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình khó khăn trên địa bàn.

data

 

data

 

data

 

data

 

data

 

data

 

data