Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc

DLA

Ngày 29-5-2024, Khoa Công nghệ Trường DLA tổ chức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kiến trúc.

Tham gia đánh giá các đồ án tốt nghiệp có: TS. Nguyễn Thị Bảo Châu - Chủ tịch HĐ. ThS. Trần Thành Tín và ThS. Lê Thùy Duyên - thành viên.

Chúc cho các bạn sẽ hoàn thành thật tốt đồ án của mình nhé!

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

Sinh viên chụp ảnh cùng hội đồng
Sinh viên chụp ảnh cùng hội đồng

 

Sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp của mình
Sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp của mình

 

Sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp của mình
Sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp của mình

Ban truyền thông