Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Chuyên đề “ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc và giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An”

DLA

Ngày 11-6-2024, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức chuyên đề “ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc và giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An” cho CB-GV-CV nhà trường do diễn giả PGS.TS Lê Đình Tuấn – Hiệu trưởng thực hiện.

Diễn giả PGS.TS Lê Đình Tuấn – Hiệu trưởng giới thiệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, công tác
Diễn giả PGS.TS Lê Đình Tuấn – Hiệu trưởng giới thiệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, công tác

Qua chuyên đề, CB-GV-CV được thông tin về tình hình phát triển của khoa học – kỹ thuật hiện nay, những công cụ ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp trong quá trình công tác và giảng dạy. Đặc biệt, diễn giả giới thiệu về những ứng dụng của công cụ Chat GPT trong lĩnh vực giáo dục mà CV-GV-CV có thể sử dụng được, phục vụ cho công tác hành chính và giảng dạy cũng như các ví dụ thực hành sinh động.

CB-GV-NV chụp ảnh lưu niệm cùng diễn giả
CB-GV-NV chụp ảnh lưu niệm cùng diễn giả

 

Chuyên đề “ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc và giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An” không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục và sự sáng tạo, cải tiến trong môi trường giáo dục. Qua chuyên đề, giúp CB-GV-CV hiểu biết thêm về kiến thức mà còn phát triển kỹ năng, từ đó rút thêm nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình công tác của mình.

Ban truyền thông