Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Cơ sở học tập

Trụ sở

DLA
cơ sở 1

Trụ sở chính

938 QL.1A, P.Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An

cơ sở 2

Văn phòng đại diện

Số 13, đường số 8, Khu Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp.HCM