TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

DLA

Chức năng

Tổ chức và liên kết với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giấy chứng nhận chuyên đề liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng nhu cầu người học, nhất là cho sinh viên, học viên đang học tập tại trường.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người dạy, chuyên viên; tư vấn cho người học về những vấn đề liên quan đến ngoại ngữ, tin học.

Nhiệm vụ

Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu người học;

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, năng lực tin học trong thẩm quyền của Trung tâm, tuân thủ các quy định hiện hành;

Liên kết đào tạo với các trường đại học, các trung tâm, tổ chức quốc tế nhằm tổ chức đào tạo các chương trình ngoại ngữ, tin học chất lượng cao;

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến việc giảng dạy ngoại ngữ và tin học.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (124)

Website: https://trungtam.daihoclongan.edu.vn/ttnnth/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.