Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Phòng Quan hệ quốc tế - Quan hệ doanh nghiệp và Công tác sinh viên

DLA

Tham mưu cho Hiệu truởng và Ban giám hiệu trong việc tổ chức thực hiện các mặt công tác Quan hệ Doanh nghiệp - Hợp tác quốc tế của Trường.

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác thực hiện chế độ chính sách, quy định của Trường liên quan đến học bổng, học phí, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn sinh viên (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm...); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Đại học KTCN Long An.

Phòng Quan hệ doanh nghiệp – Quan hệ quốc tế và Công tác sinh viên

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (103)

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.