Đoàn Trường DLA: Hoạt động tuyên truyền chủ quyền Biển đảo, Biên giới cho Đoàn viên lần 1 năm 2024

DLA

Ngày 27-03-2024 Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức chuyên đề “Tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam” cho gần 350 cán bộ đoàn, đoàn viên Nhà trường.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Phú Quí – Phó Bí thư đoàn trường – Báo cáo viên, cùng các đồng chí BCH đoàn trường, quý thầy/cô thư ký khoa và các cán bộ đoàn, đoàn viên Trường DLA.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ đoàn, đoàn viên Nhà trường được báo cáo viên tuyên truyền các vấn đề liên quan đến biển, đảo với các nội dung trọng tâm như:

(1) Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế;

(2) Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo;

(3) Tìm hiểu về vị địa lý, chiến lượt của đảo Sông Tử Tây

Bên cạnh đó báo cáo viên còn đặt ra trò chơi trả lời câu hỏi có phần thưởng, liên quan đến bài tuyên truyền về chủ quyền, biển đảo nhằm giúp các bạn Đoàn viên hướng vể biển, đảo quê hương của Tổ Quốc

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên Nhà trường hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo, biên giới; Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi ĐVTN đều có trách nhiệm ra sức cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

 

data

 

data

 

data
data
data